7. 1.     Ne     Svátek Křtu Páně                                 

14. 1.   Ne     2. neděle v mezidobí                        

  • V zákristii jsou k dispozici farní kalendáře a publikace o P. Albínu Kvitovi.
  • Včera proběhla v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Ještě dnes máte možnost po mši sv. přispět koledníkům, kteří budou před kostelem.
  • Farní ples bude v sobotu 27. ledna. Můžete se přihlašovat na stránkách husovického Orla.
  • Do 2. února je možné (při splnění obecných podmínek) získat plnomocné odpustky návštěvou kostela spravovaného františkánskými řeholemi a zastavením se v modlitbě před betlémem, který je v kostele vystaven. Obecné podmínky jsou tyto: sv. zpověď v blízké době, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce (Otče náš a Zdrávas Maria), a také nemít zalíbení v žádném ani v lehkém hříchu.
  • Pan Jiří Brauner organizuje sbírku ručních a el. invalidních vozíků, berlí a francouzských holí pro válečné invalidy na Ukrajině. Kdo můžete takové pomůcky darovat, přineste je na faru. Dále sbírá použité svíce pro výrobu zákopových svíček. Prosíme, nenoste NIC JINÉHO než tyto uvedené věci. Děkujeme.
  • Na nástěnce a v příloze je plakátek na duchovní obnovu v klášteře sester těšitelek v Rajhradě, která bude od 11. do 13. ledna.
Kategorie: Ohlášky