17.12. Ne     3. neděle adventní

 24.12. Ne     4. neděle adventní a Štědrý den – mše sv. budou v 7.30, 16.00 a 22.00 hod.

  • Pořad vánočních bohoslužeb je k dispozici na nástěnce a také na farních stránkách.
  • Dnes od 11 hod. zde budou mít vystoupení dětské folklorní soubory Barvínek z Husovic a Borůvky z Rakovníka. Přijďte je prosíme podpořit.
  • V úterý 19. prosince v 17 hod. zde bude smírná pobožnost růžencového společenství s adorací a prosbami za mír na světě.
  • Ve čtvrtek 21. prosince po mši sv. jste zváni na modlitbu chval zde v kostele.
  • V sobotu 6. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Prosíme vás o vytvoření skupinek ke koledování, které budou chodit dům od domu. Přijďte se zapsat do tabulky v zákristii. Děkujeme.
  • Farní ples jsme naplánovali na sobotu 27. ledna.
  • V zákristii jsou k dispozici farní kalendáře na příští rok. A také publikace o P. Albínu Kvitovi. kterou jsme dostali přímo od autora P. Jana Larische.
  • Od 8. prosince do 2. února je možné (při splnění obecných podmínek) získat plnomocné odpustky návštěvou kostela spravovaného františkánskými řeholemi a zastavením se v modlitbě před betlémem, který bude v kostele vystaven.
Kategorie: Ohlášky