15.10.       Ne     28. neděle v mezidobí

17.10.         Út      Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18.10.          St      Svátek sv. Lukáše, evangelisty

19.10.          Čt      Památka sv. Petra z Alkantary, kněze františkánského řádu   

22.10.       Ne     29. neděle v mezidobí

  • V úterý 17. 10. bude v kostele smírná pobožnost růžencového společenství s adorací. Budeme se modlit za mír ve světě. Začátek je v 17 hod.
  • Ve čtvrtek 19. 10. bude mše sv. sloužena ke cti bl. Karla Habsburského. Hned po ní jste zváni k modlitbě chval. Modlitba chval bude v našem kostele každý 3. čtvrtek v měsíci.
  • Na pokyn z biskupství se do konce roku mají zvolit ve všech farnostech nové pastorační rady. V naší farnosti proběhnou volby 19. listopadu. Do neděle 29. října máte možnost navrhnout kandidáty, které považujete za vhodné.
  • Již probíhají spolča dětí a mládeže a také výuka náboženství na základních školách. Ještě je možné se přihlásit. Rozpis je na nástěnce v kostele a na webu farnosti.
  • Zájemce o katechumenát a biřmování dospělých prosíme, aby se přihlašovali a zapsali v sakristii. Setkávání by začalo v říjnu. Příprava na biřmování mládežníků od 13 do 20 let se bude probíhat v rámci Teenspolča.
Kategorie: Ohlášky