13. 8.         Ne     19. neděle v mezidobí

14. 8.          Po      Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15. 8.          Út      Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek

17. 8.          Čt      Památka sv. Beatrice de Silva, panny

20. 8.          Ne     20. neděle v mezidobí  

  • Mše sv. ve všední dny jsou kvůli výmalbě kostela do odvolání na faře v přízemí. Sobotní a nedělní mše sv. budou beze změny v kostele
  • Každý pátek a neděli, vždy po večerní mši sv., musíme konat úklid kostela pro sobotní a nedělní bohoslužby, a pak opět zakrýt lavice kvůli malování. V sakristii je tabulka na zapisování dobrovolníků. Prosíme vás o pomoc, a také abyste se zapsali do tabulky v sakristii, abychom věděli, s kým můžeme počítat.
  • Od pondělí 21. srpna začne výstavba nové zdi kolem fary. Akci financují bratři františkáni.
  • V neděli 20. srpna po mši sv. v 10 hod. v rámci farní kavárny proběhne rozloučení s bratrem Kapistránem, který odchází z naší farnosti do Prahy. Opět se na vás obracíme s prosbou, zda byste také přispěli napečením sladkých i slaných zákusků. Děkujeme vám.
  • V sobotu 9. září se koná pouť v Hájku. Naše farnost může vypravit jeden mikrobus, především pro ty, kdo nemají jinou možnost se tam dopravit. Nabízí se 8 míst v ceně 350,- Kč. Kdo byste měli zájem, přijďte se zapsat do sakristie.
Kategorie: Ohlášky