30. 7.         Ne     17. neděle v mezidobí

31. 7. Po      Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

1. 8.  Út      Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve   

2. 8.  St      Svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule

4. 8.  Pá      Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

6. 8.  Ne     Svátek Proměnění Páně

  • Ve středu o svátku Panny Marie, Královny Andělů z Porciukule je možné splněním obecných podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) a návštěvou farního kostela získat plnomocný odpustek.
  • Pátek a sobota jsou první v měsíci se svými pobožnostmi. V sobotu začneme v 17 hodin zde v kostele modlitbou rozjímavého růžence.
  • Mše sv. ve všední dny jsou kvůli výmalbě kostela do odvolání na  faře v přízemí. Sobotní a nedělní mše sv. budou beze změny v kostele
  • Každý pátek a neděli, vždy po večerní mši sv., musíme konat úklid kostela pro sobotní a nedělní bohoslužby, a pak opět zakrýt lavice kvůli malování. V sakristii je tabulka na zapisování dobrovolníků. Prosíme vás o pomoc, a také abyste se zapsali do tabulky v sakristii, abychom věděli, s kým můžeme počítat.
  • V neděli 20. srpna po mši sv. v 10 hod. v rámci farní kavárny proběhne rozloučení s bratrem Kapistránem, který odchází z naší farnosti do Prahy.
Kategorie: Ohlášky