16. 7.    Ne     15. neděle v mezidobí

22. 7.    So     Svátek sv. Marie Magdalény

23. 7.    Ne     16. neděle v mezidobí

 • Mše sv. ve všední dny budou do odvolání v kapli na faře. Sobotní a nedělní mše sv. budou beze změny v kostele.
 • Každý pátek večer po mši sv. musíme nyní konat úklid kostela pro sobotní
  a nedělní bohoslužby. Prosíme vás o pomáhání. Také v neděli po večerní mši sv. budeme opět zakrývat lavice. Na stolečku pro obětní dary je tabulka na zapisování dobrovolníků. Prosíme, napište se, abychom věděli, s kým můžeme počítat.
 • Smírná pobožnost růžencového společenství je přeložena na úterý
  25. července.
 • V sakristii je seznam potravin na farní tábor pro mladší děti. Budeme velice rádi a vděční, když nám některé věci ze seznamu pořídíte jako dar. Věci přineste, prosíme, nejpozději do čtvrtku 20. července večera. Děkujeme!
 • Úřední hodiny na faře jsou o prázdninách pouze po telefonické domluvě.
 • Farní kavárna během prázdnin bude, pokud se ohlásí v kostele.
 • Zájemce o katechumenát a biřmování dospělých prosíme, aby se přihlašovali a zapsali v sakristii. Setkávání by začalo v říjnu 2023. Příprava na biřmování mládežníků od 13 do 20 let se bude domlouvat na konci prázdnin.
Kategorie: Ohlášky