11. 6.    Ne     Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ   

13. 6.    Út      Svátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, františkána

16. 6.    Pá      Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

17. 6.    So     Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

18. 6.    Ne     11. neděle v mezidobí      

  • V tomto týdnu (od 12. června) budou poslední společenství dětí.
  • V sobotu 17. června jste zváni na Krojovanou pouť naší farnosti – Den Husovic. V 10 hod. mše sv. a po ní krojovaný průvod Husovicemi s požehnáním městu. Ve 14 hod. bude následovat zahájení kulturního programu na náměstí Republiky.
  • V neděli 18. června bude při mších peněžní sbírka na bohoslovce a na církevní školství.
  • V neděli 25. června v 10 hod. zde bude našim farníkům udělovat svátost biřmování o. biskup Pavel Konzbul.
  • V neděli 9. července se v našem kostele uskuteční jáhenské svěcení. Otec biskup Pavel vysvětí na jáhna bohoslovce Daniela Martinka. Všichni jste srdečně zváni.
  • Tábor pro mládež od 11 let proběhne v termínu 8. – 15. července na faře v Deštné u Dačic. Ještě je pár volných míst. Přihlašování na webu Orla Husovice nebo farnosti.
Kategorie: Ohlášky