5. 2.       Ne   5. neděle v mezidobí

6. 2.       Po    Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

7. 2.       Út    Památka sv. Kolety z Corbie, panny

10. 2.     Pá    Památka sv. Scholastiky, panny

12. 2.     Ne   6. neděle v mezidobí

  • V úterý 7. února po mši sv. bude večer chval.
  • Městská část Brno – sever vás zve 16. února od 18 hod. na Večer pro manžele a partnery s tématem Manželské kontrasty. Večerem bude provázet a známý brněnský kadeřník jáhen Jan Špilar. Více na plakátku. Jen nutné se přihlásit.
  • Jste zváni na Fašankový průvod Husovicemi, který se uskuteční 18. února. Sraz v maskách v 9:30 u Orlovny. Bude možné si objednat zabijačkové speciality. Více informací na plakátku.
  • Tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční
    22. – 29. července ve Strojatíně. Ubytování bude v podsadových stanech. Přihlášky budou od příští neděle na webových stránkách farnosti.
  • Tábor pro mládež od 11 let v termínu 8. – 15. července 2023. Přihlášky na stránkách Orel Husovice.
  • Centrum pro studium demokracie a kultury vydalo knížku o profesorovi  
    P. Stanislavu Krátkém, politickém vězni, dělníkovi a biskupovi skryté církve. Je možné si ji zakoupit v sakristii.
Kategorie: Ohlášky