11. 12.  Ne   3. neděle adventní                                 

13. 12.   Út    Památka sv. Lucie, panny a mučednice

14. 12.   St    Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

18. 12.  Ne   4. neděle adventní                                 

  • Ve čtvrtek 15. prosince bude v kostele zpovědní večer farnosti. Můžete přijít ke svátosti smíření v čase od 17 do 20 hod.
  • Ve čtvrtek 15. prosince v 19 hod. na faře proběhne další setkání „Návraty ke kořenům“. Tentokrát se bude promítat film Příběh zrození. Mohou přijít všichni zájemci.
  • V sobotu 7. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Kdo by se chtěl zapojit do koledování a vytvořit skupinky, které budou chodit dům od domu, přijďte se zapsat do tabulky v sakristii.
  • V sakristii jsou k dispozici farní kalendáře na příští rok. Cena je 150,-, čímž přispějete na farnost a na opravy našeho kostela.
  • Farní tábor pro mladší děti se uskuteční 22.-29. července 2023 ve Strojatíně.
  • Tábor pro mládež v termínu 8. – 15. července 2023.

Kategorie: Ohlášky