28. 8.     Ne   22. neděle v mezidobí                            

29. 8.     Po    Památka Umučení sv. Jana Křtitele

3. 9.       So   Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

4. 9.       Ne   23. neděle v mezidobí                            

 • Pátek a sobota budou první v měsíci se svými pobožnostmi, tj. v sobotu od 17 hod. v kostele.
 • Ve čtvrtek 1. září v 19 hod. se na faře sejde farní rada.
 • Ve středu 7. září bude mše svatá opět již v 17 hod.
 • První poprázdninové setkání spolča Teenbiřmo bude ve středu 14. září
  v 18 hod. na faře.
 • Zveme vás, muže, k účasti na semináři, který nese název „Stávat se mužem Božím“. Během šesti podzimních setkání bude přednášejícím Václav Čáp
  a doprovázejícím br. Didak. Seminář chce přispět k vašemu duchovnímu
  a lidskému růstu. První setkání bude 15. září v 19 hod. na faře.
 • Příprava na 1. sv. přijímání začne 21. září v 16 hod. na faře. Je určeno pro děti od 3. třídy. Přihlášky budou od září v sakristii a na faře.

Kategorie: Ohlášky