19. 6.     Ne   Slavnost Těla a Krve Páně

21. 6.     Út    Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

23. 6.     Čt    Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE         

24. 6.     Pá    Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

25. 6.     So   Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

26. 6.     Ne   13. neděle v mezidobí                            

  • Velké poděkování vám, kdo jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě naší Krojované pouti, zvláště chase, orlům, hasičům, kulturnímu středisku Omega, městské části Brno – Sever, že jsme mohli prožít krásný a radostný den.
  • V pondělí 20. června bude zde v kostele pěvecký koncert žáků Základní umělecké školy Smetanova. Jste srdečně zváni.
  • Při páteční poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky.
  • V sobotu 25. června uzavřou v našem kostele manželství Markéta Štorová a Václav Čermák a v Soběšicích v kapli Vít Funk a Bára Lukešová.
Kategorie: Ohlášky