12. 6.     Ne   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

13. 6.     Po    Svátek sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

19. 6.     Ne   Slavnost Těla a Krve Páně                     

  • V pondělí bude poslední setkání spolč Kvítka a Draci.
  • V pátek 17. června v 18:45 se přijďte podívat na stavění máje před kostelem. Bude doprovázeno cimbálkou s ochutnávkou hodového vína.
  • V sobotu 18. června jste zváni na Krojovanou pouť naší farnosti – Den Husovic. V 10 hod. mše sv. a po ní krojovaný průvod Husovicemi s požehnáním městu. Ve 14 hod. bude následovat zahájení bohatého odpoledního kulturního programu.

Kategorie: Ohlášky