22. 5.     Ne   6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

24. 5.     Út    Svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi

26. 5.     Čt    Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek

29. 5.     Ne   7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Příští týden budou mše sv. od pondělí do pátku na faře v kapli. V kostele se bude pokračovat s opravami.
  • V pondělí 23. května nebude spolčo Draci, protože bratři i sestry františkánky jedou na jáhenského svěcení br. Bernarda OFM do Liberce.
  • Ve čtvrtek 26. května bude v Soběšicích mše sv. až v 18 hod. večer.
  • Ve čtvrtek 26. května v 19. hod. jste všichni zváni na faru, v rámci katecheze Návraty ke kořenům bude promítnuta prezentace ze života Služebnice Boží sestry Elišky Pretschnerové. V tyto dny byla ukončena diecézní fáze jejího procesu blahořečení. Na všechny se těší sestra Zdislava.
  • Ve čtvrtek 26. května jste též zváni na varhanní koncert dětí, který se uskuteční v 19:30 v kostele.
  • V sobotu 28. května uzavřou v našem kostele svátost manželství Veronika Čermáková a Jiří Filip.
  • V neděli 29. května bude mši sv. v 10 hod. sloužit novokněz z Obřan P. Milan Werl, který pak také udělí novokněžské požehnání.
  • V sobotu 4. června od 9 hod. proběhne mimořádná úklidová brigáda v kostele po jeho další opravě. Prosíme, přijďte pomoct.
  • V pátek 10. června se uskuteční Noc kostelů. Budeme rádi za pomoc. Kdo by se chtěl zapojit, zapište se, prosíme, v sakristii.
  • Po mši sv. v 10 hod. jste zváni do farní kavárny.
Kategorie: Ohlášky