17. 4.     Ne     ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

24. 4.     Ne     2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství

  • V pondělí 18. dubna jsou mše v 7:30 a v 18:00 hod. Nebude spolčo Draci.
  • V úterý 19. dubna bude v kostele v 17 hod. pobožnost smírného růžencového společenství.
  • Ve čtvrtek 21. dubna v 19 hod. na faře jste zváni na katecheze o základech naší víry „Návraty ke kořenům“.
  • Děti ve věku 8 – 12 let zveme na víkendovku ve Fryšavě ve dnech
    6. – 8. května
    . Přihlášky jsou v sakristii nebo na faře.

Kategorie: Ohlášky