27. 3.     Ne     4. neděle postní

3. 4.       Ne     5. neděle postní

  • V pondělí 28. března v 19 hod. proběhne v kostele koncert ZUŠ Smetanova.
  • Ve čtvrtek 31. března v 19 hod. jste zváni na faru na katecheze z Katechismu katolické církve „Návraty ke kořenům“, které vede s. Zdislava, františkánka.
  • Vzhledem k vážné situaci na Ukrajině jste všichni zváni ke společné modlitbě za mír. Každé úterý v 18:45 v kapli bratří na faře. Také se spojme v modlitbě růžence každý den ve 20:00 každý tam, kde je.
  • O sobotách od 21 hod. do 6 hod. se můžete připojit k noční adoraci za mír na Ukrajině, která se koná v kapli na faře. Příchozím se otevírá přesně v každou celou hodinu.
  • Komunita Sant Egidio stále pořádá sbírku trvanlivých potravin pro uprchlické rodiny z Ukrajiny. Můžete je přinést na faru.
  • Na Květnou neděli 10. dubna opět zveme na křížovou cestu v přírodě. Tentokrát bude v Jiříkovicích, sraz v 15 hod. poblíž 1. zastavení

Kategorie: Ohlášky