13. 2.     Ne     6. neděle v mezidobí

15. 2.     Út      Památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů – pražských mučedníků

20. 2.     Ne     7. neděle v mezidobí

  • V sobotu 19. února v 7 hod. bude sloužit mši sv. v Soběšicích náš novokněz br. Marek Vilímek. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. Následující den, tj. v neděli, bude sloužit mši sv. v 10 hod. v Husovicích, rovněž s novokněžským požehnáním. Jste srdečně zváni. 
  • Farní tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční 15. – 22. srpna ve Strojatíně. Plakátech je na nástěnce, přihlášky online na našich webových stránkách. Ubytování bude v podsadových stanech.
  • Tábor pro mládež od 11 let se uskuteční 16. – 23. 7. na základně Strojatín.
  • Tábor Kolpingovy rodiny Soběšice se bude konat od 30. 7. – 7. 8. na táborové základně ve Štítarech.
  • Jste zváni na Fašankový průvod Husovicemi, který se uskuteční 26. února. Bude se vycházet od Orlovny v 10 hod. Na webu Orla si bude možné objednat zabijačkový balíček.

Kategorie: Ohlášky