6. 2.       Ne     5. neděle v mezidobí

7. 2.       Po      Památka sv. Kolety z Corbie, panny

10. 2.     Čt      Památka sv. Scholastiky, panny

13. 2.     Ne     6. neděle v mezidobí

  • V PONDĚLÍ NEBUDE SPOLČO DRACI!
  • Kdo si chcete požádat o potvrzení o daru církvi, přijďte se prosíme zapsat do tabulky v sakristii nebo zašlete email s celým jménem, adresou a částkou, kterou jste darovali. Ti z vás, kterým jsme to potvrdili emailem, si ho můžete vyzvednout v sakristii.
  • U příležitosti Dne nemocných – 11. února – bychom chtěli pamatovat na naše nemocné farníky nejen v modlitbách, ale i návštěvou. Nabízíme možnost přinesení svatého přijímání nebo návštěvy s rozhovorem a modlitbou. Máte-li v rodině někoho, kdo by měl o tuto nabídku zájem, zapište ho, prosíme v sakristii. Návštěvy by probíhaly 11. – 13. února. Návštěvu a službu provedou řeholní sestry a spolupracovníci z řad farníků.
  • V sobotu 19. února v 7 hod. bude sloužit mši sv. v Soběšicích náš novokněz br. Marek Vilímek. Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. Následující den, tj. v neděli, bude sloužit mši sv. v 10 hod. v Husovicích, rovněž s novokněžským požehnáním. Jste srdečně zváni.
  • Během Tříkrálové sbírky se v naší farnosti vybralo 80138 Kč. Děkujeme všem, kteří se do koledování i přes zimu zapojili i těm, kteří přispěli.

Kategorie: Ohlášky