16. 1.     Ne     2. neděle v mezidobí

17. 1.     Po      Památka sv. Antonína, opata

18. 1.     Út      Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

21. 1.     Pá      Památka sv. Anežky, panny a mučednice

23. 1.     Ne     3. neděle v mezidobí

  • Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosíme, pamatujte na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách.
  • Smírná pobožnost růžencového společenství bude až příští týden v úterý 25. ledna.
  • Farní tábor pro děti, které ukončily první třídu do 10 let včetně se uskuteční 15. – 22. srpna ve Strojatíně. Téma a bližší informace budou uvedeny později. Ubytování bude v podsadových stanech.
  • Ve čtvrtek 20. ledna od 19:00 na faře se naposledy sejde synodální skupinka s tématem spoluzodpovědnost za misijní posláni. Jste srdečně zváni.
  • Tábor pro mládež od 11 let se uskuteční 16. – 23. 7. na základně Strojatín.
  • Neděle 23. ledna je nedělí Božího slova, sbírky budou na Českou biblickou společnost a České katolické biblické dílo.

Kategorie: Ohlášky