2. 1.       Ne     2. neděle po Narození Páně

3. 1.       Po      Památka Nejsvětějšího Jména Ježíš

6. 1.       Čt      Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek

9. 1.       Ne     svátek Křtu Páně

Mše sv. v 11:30 již nebude.

  • Členové pondělní synodální skupinky vás srdečně zvou na putování po Sedmiradostné poutní cestě Panny Marie. Sraz účastníků je v neděli 2. ledna 2022 u kostela v Lelekovicích ve 13:30 hod. Délka trasy je 5 km, pouť končí u kostela na Vranově.
  • V pondělí 3. ledna nebude ještě spolčo Draci. Ostatní dny jsou spolča a výuky jako obvykle.
  • V úterý 4. ledna po večerní mši sv. jste zváni na večer chval v našem kostele.
  • Ve středu při večerní mši sv. budeme žehnat vodu, kadidlo, křídu a zlaté předměty náboženské úcty.
  • Pátek je první v měsíci s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.  
  • V sobotu 8. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Pojďte se zapojit do koledování pro dobrou věc a vytvořit skupinky. Přijďte se zapsat do tabulky v sakristii.

Kategorie: Ohlášky