26. 12.  Ne     Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

27. 12.   Po      Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty (žehnání vína)

28. 12.   Út      Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

31. 12.  Pá     sv. Silvestra I. – mše sv. na poděkování za uplynulý rok

1. 1.       So     Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek

2. 1.       Ne     2. neděle po Narození Páně

  • V pátek 31. prosince bude mše sv. v 17 hod. a následně po ní ohňostroj pro děti.
  • Sobota bude první v měsíci s vlastní pobožností, začátek v 17 hod.
  • Členové pondělní synodální skupinky vás srdečně zvou na putování po Sedmiradostné poutní cestě Panny Marie. Sraz účastníků je v neděli 2. ledna 2022 u kostela v Lelekovicích ve 13:30 hod. Délka trasy je 5 km, pouť končí u kostela na Vranově.
  • V sobotu 8. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Kdo by se chtěl zapojit do koledování a vytvořit skupinky, přijďte se zapsat do tabulky v sakristii.

Kategorie: Ohlášky