12. 12.  Ne     3. neděle adventní

13. 12.   Po      Památka sv. Lucie, panny a mučednice

14. 12.   Út      Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

19. 12.   Ne     4. neděle adventní

  • Dnes po mši sv. proběhne sbírka na fond PULS. Prosíme, abyste přispěli ministrantům, kteří budou vzadu u dveří, nebo bankovním převodem na farní účet nebo jako donátoři, k čemuž se můžete přihlásit pomocí kartičky, které jsou rozdané na lavicích.
  • Ve čtvrtek 16. prosince, po večerní mší sv., zde bude zpovědní večer farnosti. Zpovídat budou tři kněží, využijte tuto možnost. 
  • V neděli 19. prosince v 15 hod. proběhne v kostele vánoční benefiční koncert dětské souboru Barvínek. Jeho hostem bude také soubor Malé Zálesí z Luhačovic.
  • Zveme vás k zapojení se do synodních skupinek. Prozatím jsou vytvořeny skupinky na téma misie a dialog, které mají setkání ve čtvrtek 16. 12. v 19 hod. na faře. Můžete ale vytvořit i novou skupinku s těmi, kteří se znáte, a vybrat jedno z deseti témat, které jsou k dispozici. Nová skupinka by si mohla sama domlouvat vlastní setkání. Materiály potřebné k tématům jsou k dispozici na faře. Pro ustanovení nové skupinky kontaktujte br. Ignáce.
  • V sobotu 8. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Kdo by se chtěl zapojit do koledování a vytvořit skupinky, přijďte se zapsat do tabulky v sakristii.

Kategorie: Ohlášky