7. 11.    Ne     32. neděle v mezidobí

8. 11.     Po     Bl. Jana Dunse Scota, kněze, františkána

9. 11.     Út     Svátek Posvěcení lateránské baziliky

10. 11.   St      Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

11. 11.   Čt      Památka sv. Martina, biskupa

12. 11.   Pá     Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

13. 11.   So     Památka sv. Anežky České, panny

14. 11.   Ne     33. neděle v mezidobí

  • V úterý 9. listopadu od 19 hod. jste zváni na večer chval v našem kostele.
  • Ve středu 10. listopadu jste zváni na svatomartinský lampiónový průvod. Akce začne v kostele v 17:00 dětskou mší. Po ní se sejdeme v 17:45 před kostelem. Po ukončení průvodu budou mít děti možnost se povozit na koni sv. Martina.
  • Na neděli 14. listopadu plánujeme zvláštní sbírku na farnost. Uskutečníme ji formou farmářského trhu. Můžete přispět finančně nebo poskytnutím nějakého trvanlivějšího domácího produktu. Bližší informace jsou na nástěnce pod názvem „Dar lásky“. 

V těchto dnech začala první fáze synody na téma „Společně na cestě“.

V naší farnosti se o synodních tématech bude diskutovat v již existujících společenstvích. Pro ty, kteří ještě nemají žádné pravidelné společenství, kde by se synody mohli zúčastnit, vznikne nová skupinka, popřípadě podle zájmu skupinek více.

Všichni zájemci o toto společné vytváření podnětů pro rozvoj církve jsou srdečně zváni ve čtvrtek 18. listopadu v 19 hodin na faře, kde se nově vzniklá skupinka sejde.

  • V sobotu 27. října proběhne na faře vázání adventních věnců. Věnec si můžete přijít udělat v časech 9:00 – 11:30 a 14:00 – 17:30. Příspěvek na materiál budeme vybírat na místě. Věnce se budou žehnat při všech mších 1. neděle adventní.
Kategorie: Ohlášky