31. 10.  Ne     31. neděle v mezidobí

1. 11.     Po     Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek

2. 11.     Út      Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

4. 11.     Čt      Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

7. 11.     Ne     32. neděle v mezidobí

  • V pondělí a v úterý před večerní mši sv. budeme zpovídat již od 17 hod. V tyto dny je mše sv. u sester klarisek pouze v 18 hod.
  • V úterý 2. listopadu po mši sv. uskutečníme průvod na bývalý hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé.
  • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

  • V každé diecézi na celém světě byla zahájena první fáze synody na téma „Společně na cestě“. Do synody se mají zapojit diecéze i jednotlivé farnosti. Na nástěnce je vyvěšeno 10 témat, kterými se budeme zabývat.
    Prosíme vás, abyste se s tématy seznámili. Zájemci o účast v dialogu se sejdou ve čtvrtek 4. listopadu v 19 hod. na faře v rámci farní rady. Z účastníků budou vytvořeny skupinky, které se budou k tématům vyjadřovat. Skupinky se mají do konce ledna 2022 setkat třikrát. Získané podněty budou na závěr shrnuty v dotazníku, a budou se dále zpracovávat na diecézní a kontinentální úrovni. Synoda bude završena v Římě na podzim roku 2023. Papež František vyzývá každého z nás: „Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a rozlišování“, pro dobro církve i celé společnosti.
  • Ve středu 10. listopadu jste zváni na svatomartinský lampiónový průvod. Akce začne v kostele v 17:00 dětskou mší. Po ní se sejdeme v 17:45 před kostelem.
  • Na neděli 14. listopadu plánujeme zvláštní sbírku na farnost. Uskutečníme ji formou farmářského trhu. Můžete přispět finančně nebo poskytnutím nějakého trvanlivějšího domácího produktu. Bližší informace jsou na nástěnce pod názvem „Dar lásky“.
Kategorie: Ohlášky