24. 10.  Ne     30. neděle v mezidobí

28. 10.   Čt      Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

29. 10.   Pá      Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

31. 10.   Ne     31. neděle v mezidobí

  • V úterý 26. října v 17 hod. bude v kostel smírná pobožnost růžencového společenství.
  • Od středy 27. října jsou pozimní prázdniny, proto nebude příprava na 1. sv. přijímání ani spolča, která jsou v tyto dny.
  • Ze soboty 30. na neděli 31. října bude změna času – z letního na zimní – posuneme si hodinky o hodinu nazpátek.
  • Na neděli 14. listopadu plánujeme tradiční akci „Dar lásky“. Uskutečníme ji opět formou farmářského trhu. Bližší informace jsou na nástěnce.
  • Minulou neděli byla zahájena v každé diecézi na celém světě první fáze synody na téma „Společně na cestě“. Do synody se mají zapojit diecéze i jednotlivé farnosti. Na nástěnce je vyvěšeno 10 témat, kterými se budeme zabývat.
    Prosíme vás, abyste se s tématy seznámili. Zájemci o účast v dialogu se sejdou ve čtvrtek 4. listopadu v 19 hod. na faře. Z účastníků budou vytvořeny skupinky, které se budou k tématům vyjadřovat. Skupinky se mají do konce ledna 2022 setkat třikrát. Získané podněty budou na závěr shrnuty v dotazníku, a budou se dále zpracovávat na diecézní a kontinentální úrovni. Synoda bude završena v Římě na podzim roku 2023. Papež František vyzývá každého z nás: „Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a rozlišování“, pro dobro církve i celé společnosti.
Kategorie: Ohlášky