10. 10.  Ne     28. neděle v mezidobí

11. 10.   Po      Památka sv. Jana XXIII., papeže

12. 10.   Út      Památka sv. Radima, biskupa

15. 10.   Pá      Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

17. 10.   Ne     29. neděle v mezidobí

  • Bratři františkáni děkují všem za společnou oslavu svátku sv. Františka, zvláště vám, kteří jste se podíleli na její přípravě – sboru za zpěv, kavárníkům za přípravu kavárny, vám, kteří jste přispěli dobrotami či darem i Orlu za zapůjčení skákacího hradu.
  • Od středy 13. října začíná nová příprava na první sv. přijímání pro školní rok 2021/2022 – pro děti od 3. třídy. Bude bývat každou středu od 16 hod. Součástí je i mše sv. pro děti v 17 hod.
  • Na neděli 14. listopadu plánujeme tradiční akci „Dar lásky“. Uskutečníme ji opět formou farmářského trhu. Bližší informace jsou na nástěnce.
  • Svatomartinský průvod proběhne ve středu 10. listopadu po mši sv. pro děti. Ve farním kalendáři je uvedeno jiné datum, proto vás na to dopředu upozorňujeme.
Kategorie: Ohlášky