9. 5.          Ne   6. neděle velikonoční

12. 5.        St    památka sv. Leopolda Mandiče z Castelnuovo, kněze

13. 5.        Čt    Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek

14. 5.        Pá    Svátek sv. Matěje, apoštola

15. 5.        So    památka sv. Markéty z Cortony, kajícnice

16. 5.       Ne   7. neděle velikonoční

  • V pátek začíná novéna k Duchu Svatému.
  • Ve dnech 4.–5. 6. se bude konat dle covid situace v kostele nebo na faře v Husovicích Duchovní obnova pro ženy nad encyklikou papeže Františka Gaudete et exsultate. Obnovu povede Marcela Dubská a duchovně doprovázet bude bratr Didak. Přihlásit se můžete v sakristii nebo na kontaktech uvedených na plakátku, který je na nástěnce.
  • Plakátky a informace k letním táborům jsou na nástěnce a přihlášky na našich webových stránkách.
  • Na nástěnce jsou zveřejněny podmínky, za kterých je možné v letošním roce sv. Josefa získat plnomocné odpustky.
  • Vzadu na poličce je pěkná brožurka Loterie sv. Josefa. Představuje 51 malých kroků na cestě k Bohu podle příkladu tohoto světce. Je to nabídka a výzva pro ty z vás, kteří chcete zapracovat na svém duchovním životě.
  • Území Moravy protíná dálková poutní stezka Romea Strata, neboli „Římská cesta“. V roce 2018 vznikla Evropská asociace s cílem znovuobjevit a představit tuto starobylou poutní stezku víry a kultury, která v minulosti vedla od Baltského moře až do Říma a fungovala jako spojnice mezi západem a východem. V květnu 2021 půjdou poutníci z Velehradu do Mikulova a, bude-li to dovolovat situace, budou pokračovat přes Rakousko do severoitalského města Aquileia. Putování jihomoravskou částí stezky je rozděleno na šest etap a kdokoliv se může rozhodnout, na které etapě se připojí a kam až dojde. Začátek poutě je naplánován na neděli 16. května. V 8.30 bude na Velehradě sloužena mše svatá s požehnáním poutníků a poté se vykročí směrem na Klimentek. Trasa povede také přes Křtiny a Brno do Mikulova. Podrobnosti cesty jsou popsány na www.cirkevnituristika.cz.
Kategorie: Ohlášky