21. 3.       Ne   5. neděle postní

25. 3.        Čt    Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

28. 3.       Ne   Květná neděle

 • Změna ze zimního času na letní bude ze soboty 27. března na neděli 28. března. Nezapomeňte si posunout hodiny o hodinu dopředu.

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

ZELENÝ ČTVRTEK 1. DUBNA

 • Připomínka ustanovení Večeře Páně17:00 a v 18:30
  • ve 19:30 bude společná adorace v Getsemanech

VELKÝ PÁTEK 2. DUBNA

Je to den přísného postu, to znamená: od dovršení 14. roku platí tento den půst do masa; od dovršení 18. roku do započetí 60. roku také půst újmy, tzn. dosyta se najíst pouze jednou za den, další jídla jsou jen malá. Postem újmy nejsou vázáni nemocní a lidé těžce fyzicky a duševně pracující.

 • obřady15:00 a 18:00*
  • *17:00 Korunka k Božímu milosrdenství, v 17:15 křížová cesta v kostele

BÍLÁ SOBOTA 3. DUBNA

 • 8:00 – 11:45, 15:00 – 19:45 h. možnost adorace u Božího hrobu
  • obřady ve 20:00

NEDĚLE 4. DUBNA – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • Mše sv. v 7:30, 9:00, 10:00, 11:30, 18:00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 5. DUBNA

 • Mše sv. v 7:30 a v 18:00 hod.

Vždy první z bohoslužeb bude přenášena on-line na farním YouTube.

NA STANOVENÉ BOHOSLUŽBY JE NUTNÉ SE ELEKTRONICKY ZAPSAT!

Kategorie: Ohlášky