7. 3.          Ne   3. neděle postní

14. 3.       Ne   4. neděle postní

  • V sobotu 13. března je výroční den zvolení papeže Františka.
  • Pobožnost křížové cesty během postní doby budeme konat v pátek a v neděli v 17:30.
  • Farní tábory:

pro děti ve věku 7 – 10 let bude 14. – 22. srpna v Sobotíně

Vzadu na nástěnce naleznete plakátek a na našich webových stránkách je již elektronická přihláška.

pro mládež ve věku 11 – 16 let bude 10. – 17. července v Zubří.

  • Tábor Kolpingovy rodiny Soběšice bude 24. července – 1. srpna ve Štítarech.
  • Prosíme, pamatujte ve svých modlitbách také na katechumeny, kteří se v naší farnosti připravují na křest.
Kategorie: Ohlášky