20. 12.     Ne   4. neděle adventní

24. 12.     Čt    Štědrý den

25. 12.     Pá    slavnost Narození Páně

26. 12.     So   svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

27. 12.     Ne   svátek Svaté rodiny

  • Do Štědrého dne bude zpovídání vždy od 17 do 18 hod. v kostele.
  • Na Štědrý den budou bohoslužby v 16 a v 17:30 hod.
  • Na Boží hod budou mše sv. v 7:30, 10:00, 11:30, 18:00 hod.
  • Na sv. Štěpána v 10:00 a 18:00 hod.
  • Příští neděli: v 7:30, 10:00, 11:30, 18:00 hod.

Na určené bohoslužby je třeba se elektronicky zapisovat.
Tabulky naleznete na našich webových stránkách.
 Zápis bude spuštěn dnes v 19 hod.

  • Nové kalendáře naší farnosti jsou ke koupi v sakristii.
  • Převeliké poděkování patří brigádníkům a skupinkám, které se po celý týden věnovaly úklidu kostela. Náročnost úklidu připomínají panely vzadu v kostele.
  • Děkujeme vám, že modlitbami a nejrůznějšími dary podporujete fungování farnosti. Pán Bůh vám všem odplať a žehnej!
Kategorie: Ohlášky