13. 12.     Ne   3. neděle adventní

14. 12.      Po    Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

20. 12.     Ne   4. neděle adventní

  • Ve všední dny je od 17 do 18 hod. na faře zpovídání a v 18 hod.
    (ve středu v 17 hod.)
    je v kapli sloužena mše svatá, které se můžete zúčastnit.
  • V pondělí v 19 hod. bude setkání farní rady.
  • Generální úklid kostela – MUSÍME NUTNĚ VYKONAT v sobotu 19. 12. od 9 hodin. Budeme velice rádi za každou pomoc.
  • Bohoslužby v kostele chceme zahájit o 4. neděli adventní 20. 12. Mše sv. budou v 7:30, 10:00, 11:30 a 18:00, (bude třeba se na mši v 10:00 elektronicky zapisovat.) Odkaz na zápis najdete od 14. 12. na našich webových stránkách.
  • Nové kalendáře naší farnosti jsou ke koupi na faře.
  • Děkujeme vám, že modlitbami a nejrůznějšími dary podporujete fungování farnosti. Pán Bůh vám všem odplať a žehnej!

Kategorie: Ohlášky