22. 11.     Ne   Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

24. 11.      Út    Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků

26. 11.      Čt    Památka sv. Leonarda z Porta Maurizia, kněze

27. 11.      Pá    Památka sv. Františka Antonia Fasani, kněze

28. 11.      So    Památka sv. Jakuba z Marky, kněze

29. 11.     Ne   1. neděle adventní

  • O nedělích bude mše svatá zatím jako doposud přenášena online v 10 hod. z kaple na faře. Odpoledne bude na faře v 15–16 hod. a v 17–18 hod. zpovídání a podávání svatého přijímání.
  • Ve všední dny od pondělí do soboty je od 16 do 17 hod. na faře zpovídání a v 18 hod. je v kapli sloužena mše svatá, které se můžete zúčastnit. Od pondělí je na mších sv., na svatbách a na pohřbech povolena účast 20 osob.
  • Příští neděli 29. listopadu v 17 hod. se bude před kostelem konat rozsvěcování vánočního stromu. Akce proběhne bez účasti veřejnosti a bude přenášena online.
  • Otec biskup Vojtěch Cikrle vyhlásil na středy 25. listopadu a 2. prosince v celé diecézi dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie. V rámci svých možností se připojme!
  • Letošní příspěvek na Fond PULS činí 480 Kč za plnoletého člena farnosti. Prosíme, abyste v rámci svých možností do Fondu přispěli – buď na účet farnosti (a my jim pak celkovou částku přepošleme), nebo můžete přispívat jako donátoři přímo na účet Fondu. Navštivte stránky www.donator.cz
  • Děkujeme vám, že modlitbami a nejrůznějšími dary podporujete fungování farnosti. Pán Bůh vám všem odplať a žehnej!
Kategorie: Ohlášky