Jelikož není možné se setkávat, tak mládež, která vede toto spolčo, natočila pro děti video o sv. Maxmiliánovi Kolbem. Video je ke shlédnutí na:

Kategorie: Děti