25. 10.     Ne   30. neděle v mezidobí

28. 10.      St    Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

29. 10.      Čt    Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice      

1. 11.      Ne   Slavnost Všech svatých

 • Mše sv. vysíláme online ve všední den v 18 hod. a v neděli v 10 hod. Po večerní mši sv. se můžete připojit k modlitbě nešpor. Odkaz najdete na našich webových stránkách.
 • V neděli budeme zpovídat (po jednom příchozím v kapli sv. Anny) v 15–16 a 17–18 hod. a taktéž podávat svaté přijímání u hlavních dveří kostela. Svátost smíření si můžete domluvit také individuálně telefonicky.

Ke sv. přijímání se, prosíme, připravte podle stanovených liturgických pravidel:

 • nejprve vykonejte zpytování svědomí a poproste
  o odpuštění hříchů
 • přijměte slova, která vám říká Pán:
   „ Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“
 • pomodlete se modlitbu Otče náš
 • přistupte ke sv. přijímání
 • v duchu děkujte Pánu za přijatou milost, přičemž odcházejte z kostela, aby mohli přistoupit další přijímající.
 • Milí farníci, v současnosti opět neprobíhají pravidelné peněžní sbírky. V letošním roce nás čeká placení oprav vnitřních omítek a dveří kostela, placení příspěvku na pastoraci a kněze v diecézi a splácení dluhů věřitelům.  To vše dohromady činí přes 2 miliony korun. Na účtu máme 380 tisíc korun. Proto vás prosíme o přispívání převodem na účet číslo: 2702413319/0800. Moc vám děkujeme a žehnáme vám. Bratr Ignác se spolubratry.
Kategorie: Ohlášky