30. 8.        Ne   22. neděle v mezidobí

3. 9.          Čt    Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

6. 9.          Ne   23. neděle v mezidobí

  • 4. září je první pátek v měsíci.
  • Příprava na první svaté přijímání pro školní rok 2020/2021 začne ve středu 2. září v 16 hod. na faře. Příprava je určena pro děti od 3. třídy. Přihlášky jsou v sakristii.
  • V Husovicích proběhne první sv. přijímání 11. října v 10 hod. Pokračovat v přípravě budeme od středy 2. září v 16 hod. na faře.
  • První sv. přijímání v Soběšicích bude 18. října v 8:45. V přípravě budeme pokračovat od čtvrtka 3. září. Hodina bude upřesněna.
  • Spolča začnou od října.
  • Adorační den naší farnosti a modlitební most s bohoslovci semináře v Olomouci se uskuteční ve čtvrtek 10. září.
  • V sobotu 3. října jste zváni na pěší farní pouť do Křtin, která byla v květnu zrušena.
  • Opět platí povinnost nosit roušky při akcích v uzavřených prostorách nad 100 osob. Prosím, noste si s sebou do kostela roušku a podle počtu účastníků vám bude dán pokyn k jejich použití.
  • Od října opět zahájí Akademie třetího věku ve spolupráci s biskupstvím brněnským, vzdělávací kurz Spirituální dimenze člověka. Letáčky si můžete vzít vzadu v zádveří na stolečku.
Kategorie: Ohlášky