19. neděle v mezidobí – 9. 8. 2020

9. 8.          Ne   19. neděle v mezidobí 10. 8.        Po    Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 11. 8.        Út    Svátek sv. Kláry z Assisi, panny 14. 8.        Pá    Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka 15. 8.        So    Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek 16. 8.        Číst více…