5. 7.          Ne   Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

9. 7.          Čt    Památka sv. Mikuláše Piecka a druhů, holadských mučedníků

11. 7.        So    Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

12. 7.        Ne   15. neděle v mezidobí

  • Ve čtvrtek 16. července v 18 hod. bude sloužit mši svatou novokněz, zdejší rodák, Robert Benno Štěpánek. Po bohoslužbě bude udělovat novokněžské požehnání. Jste srdečně zváni.
Kategorie: Ohlášky