12. 7.       Ne   15. neděle v mezidobí

15. 7.        St    Svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

19. 7.        Ne   16. neděle v mezidobí

  • Ve čtvrtek 16. července v 18 hod. bude sloužit mši svatou novokněz, zdejší rodák, Robert Benno Štěpánek. Po bohoslužbě bude udělovat novokněžské požehnání. Jste srdečně zváni.
Kategorie: Ohlášky