14. 6.      Ne     Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

19. 6.      Pá      Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně Ježíšova

20. 6.      So     Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

21. 6.      Ne     12. neděle v mezidobí

Zapisování do formuláře bude potřeba pouze na mši sv. v 10 hod. Ten naleznete na našich webových stránkách.

  • V úterý 16. června zde bude v 17 hod. smírná pobožnost růžencového společenství.
  • V sobotu 20. června bude v katedrále jáhenské a kněžské svěcení, ale bez možnosti účasti širší veřejnosti. Prosíme, pamatujte v modlitbě.
  • Téhož dne v návaznosti na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se bude konat „Den Husovic“ s poutní mši sv. za Husovice v 10 hod., kterou bude celebrovat za br. Filip.
  • V pondělí 22. června v 19 hod. zde bude varhanní koncert žáků ze ZUŠ Smetanova.
  • V pátek 26. června budeme při večerní mši sv. udělovat svátost pomazání nemocných. Kdo chcete svátost přijmout, přijďte se zapsat do sakristie.
  • V sobotu 27. června uzavřou zde v kostele svátostné manželství Ondřej Špetík a Klára Němcová.
  • Farní tábory:

pro děti ve věku 7 – 10 let, hlaste se do konce června, jsou ještě volná místa.

Chtěli bychom vás poprosit o podporu a to pořízením některých potravin. Jejich seznam je v sakristii. Všem dárcům děkujeme.

Tábor Kolpingovy rodiny ze Soběšic bude 1. – 9. srpna v obci Ostrý kámen u Svitav. Duchovním doprovázejícím bude o. Ignác.

Kategorie: Ohlášky