31. 5.      Ne     Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SV.

1. 6.        Po      Památka Panny Marie, Matky církve

3. 6.        St      Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

4. 6.        Čt      Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

5. 6.        Pá      Slavnost posvěcení husovického kostela               

7. 6.        Ne     Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Příští neděli jsou mše sv. už v obvyklých časech:  7:30, 10:00 a 18:00.

Zapisování do formuláře bude potřeba pouze na mši sv. v 10 hod. Ten naleznete na našich webových stránkách. Nyní je možné shromažďování do 300 účastníků. Náš kostel má při zachování příslušných předpisů kapacitu 180 míst, Z TOHO JE 45 MÍST PŘIPRAVENO NA KŮRU.

  • V sobotu 6. června uzavřou v našem kostele sňatek Martina Drápalová z Brna – Husovic a Pavel Šmetka z Brna – Králova Pole
  • Naše farnost se letos do akce Noc kostelů nezapojí.
  • Farní tábory:
  • pro děti ve věku 7 – 10 let bude 23. – 29. srpna, hlaste se do konce června
  • pro mládež ve věku 11 – 16 let bude 11. – 18. července, jsou volná poslední 4 místa

  • Tábor Kolpingovy rodiny ze Soběšic bude 1. – 9. srpna v obci Ostrý kámen u Svitav. Duchovním doprovázejícím bude o. Ignác.
  • V rámci slavení 110. výročí posvěcení našeho kostela jsme vytiskli „Dvanáct básní“ od našeho zasloužilého varhaníka Jindřicha Tioky. Kdo máte rádi poezii, můžete si vzít vzadu na židli.
  • Od pondělí do čtvrtka budou bratři Didak, Ignác a Kapistrán na provinční kapitule. Prosíme, vzpomeňte v modlitbě.
Kategorie: Ohlášky