3. 5.  Ne  4. velikonoční

6. 5.  Čt  Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

10. 5.  Ne  5. velikonoční

Milí farníci, jak to bude, když se začíná navyšovat počet účastníků bohoslužeb? 

U nás od 3. – 8. května večer, budeme celá komunita kromě br. Augustina a Daniela na formačním pobytu na Hutisku – Solanec. V té době nebudeme moci konat ani bohoslužby online. Prosíme vás, abyste to ještě společně vydrželi jako doposud.

Do našeho návratu to bude následovně:

O neděli 10. května bude bohoslužba jako doposud v 10 hod. online a odpoledne od 15 – 16 a 17 – 18 hod. zpovídání a podávání sv. přijímání v kostele. 

Ve všední den: 

Přenosy online, od 4. května do 9. května nebudou. 

V tomto týdnu bude ve středu od 18:00 do 18:30 v kostele podávání sv. přijímání. 

Obnovení bohoslužeb v našem kostele bude od 11. května. Ve všední dny budou mše svaté každý den v kostele v 18:00. Na ně není třeba se zapisovat.

Nedělní bohoslužby od 17. 5. budou následovně: 

v sobotu v 18:00, v neděli 7:30, 10:00, 11:30 a v 18:00. 

Na každou z těchto bohoslužeb je potřeba se zapsat do formuláře, který naleznete na našich webových stránkách pod názvem „Zápis na mše sv.“ Účast je omezena na 100 lidí (do toho se nepočítají kněz a ministranti). Zapisujte se jednotlivě. Při tom musíme dodržet všechny předpisy stanovené vládou. Pokud se obsadí všechny bohoslužby stejnoměrně, bude účast možná každému farníkovi (podle loňského sčítání nás je 460). Prosíme seniory, aby požádali své blízké nebo známé, aby je zapsali do formuláře, vzhledem k jiným povinnostem nebudeme moci zvládat přihlašování telefonicky. Děkujeme vám za pochopení. A těšíme se na vás! 

Kategorie: Ohlášky