5. 4.       Ne     Květná neděle                                                      

12. 4.      Ne     Zmrtvýchvstání Páně

 • Velikonoční bohoslužby online:
 • Zelený čtvrtek v 18 hod
 • Velký Pátek v 18 hod.
 • Bílá Sobota vigilie ve 20 hod.
 • Velikonoční zpovídání v neděli 5. dubna v kostele v 15–16
  a 17–18 hod.
  Svátost smíření si můžete domluvit také individuálně telefonicky.
 • Na Květnou neděli jste zváni v 18 hod. na poslední online křížovou cestu, kterou namluvili naši farníci. Texty na aktuální témata pro nás připravila Veronika Čermáková. Je skvělé, že jsme takto vzájemně spojeni.
 • Milí farníci, v současnosti se konají mše sv. online, snažíme se tak být s vámi v kontaktu a duchovně spojeni. Neprobíhají pravidelné peněžní sbírky. Nemůžeme opomenout, že zálohy, platy, opravy a dluh vůči bance a věřitelům (cca. 1 400 000 Kč) stále trvají. Proto vás prosíme, přispívejte na farnost převodem na účet číslo: č. ú. farnosti 2702413319/0800. Děkujeme a žehnáme vám. Bratr Ignác se spolubratry.
Kategorie: Ohlášky