26. 4.      Ne     3. velikonoční

29. 4.      Čt      svátek sv. Kateřiny Sienské, panna, učitelky Církve a patronky Evropy

2. 5.        So     památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

3. 5.        Ne     4. velikonoční

  • Milí farníci, jak to bude, když se začíná navyšovat počet účastníků bohoslužeb?

U nás to je od 3. – 8. května večer, budeme celá komunita kromě br. Augustina na formačním pobytu na Hutisku – Solanec. V té době nebudeme moci konat ani bohoslužby online. Prosíme vás, abyste to ještě společně vydrželi jako doposud.

Do našeho návratu to bude následovně:

O nedělích 26. dubna, 3. a 10. května budou bohoslužby jako doposud v 10 hod. online a odpoledne od 15 – 16 a 17 – 18 hod. zpovídání a podávání sv. přijímání v kostele.

Ve všední dny:

Od 27. dubna až 2. května budou dále v 18 hod. přenosy online, od 4. května do 9. května nebudou.

Ale v obou týdnech bude ve středu od 18:00 do 18:30 v kostele podávání sv. přijímání.

  • Děkujeme bratru Didakovi a postulantům za osekání omítky po obvodu lodi našeho kostela, aby zdivo mohlo vysychat.
  • Děkujeme br. Kapistránovi a sestře Lucii za přípravu pořadu „Františkáni vyprávějí dětem“, což jim dalo také hodně práce.
  • Děkujeme vám, kteří přispíváte na chod farnosti převodem na účet. Pán Bůh vám všem žehnej!

Kategorie: Ohlášky