26. 1.   Ne    3. neděle v mezidobí
28. 1.    Út     Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
30. 1.    Čt     Památka sv. Hyacinty Mariscotti, panny
31. 1.    Pá    Památka sv. Jana Boska, kněze
2. 2.     Ne    Svátek Uvedení Páně do chrámu

• Neděli 26. ledna vyhlásil papež František jako neděli Božího Slova. Tím také začíná rok Bible.
V pondělí 27. ledna a v úterý 28. ledna nebudou žádná spolča ani náboženství na ZŠ Zemědělská.
• V sobotu 1. února v 9:30 h se bude v brněnské katedrále konat oslava Dne zasvěceného života.
• Od února do dubna budou na Petrově probíhat Teologické večery, přednášky a diskuze. Pozvánky k tomu jsou na nástěnce.
Prosíme o půjčení rekvizit na ples na téma Mrazík – např. umělé stromky, sáně, kočárové sáně, klasické beranice atd. Přinést je můžete na faru nebo na orlovnu.
Potvrzení o daru církvi je připraveno v sakristii. Kdo přispíval na Dům bratří, tak potvrzení bude připraveno následující neděli. Děkujeme že nás podporujete.
• Pro peněžní příspěvky, které poskytujete, když si v sakristii zamlouváte mši svatou, platí zvláštní předpisy. Evidují se a ukládají se samostatně. Prosíme, neposílejte je elektronicky na farní účet. Ty je třeba přinést do sakristie a předat tomu, kdo vám zapisuje úmysl mše svaté. Děkujeme.

Kategorie: Ohlášky