19. 1.   Ne    2. neděle v mezidobí
21. 1.    Út     Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
24. 1.    Pá    Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25. 1.    So    Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
26. 1.   Ne    3. neděle v mezidobí

• Týden modliteb za jednotu křesťanů probíhá od 18. do 25. ledna, pamatujme na to i ve svých osobních modlitbách.
• Smírná pobožnost růžencového společenství bude v kostele v úterý 21. ledna v 17 hod.
Moderovaná adorace proběhne ve čtvrtek 23. ledna od 18:45 v kostele. Jste srdečně zváni.
• Neděli 26. ledna vyhlásil papež František jako neděli Božího Slova. Tím také začíná rok Bible.
Prosíme o půjčení rekvizit na ples na téma Mrazík – např. umělé stromky, sáně, kočárové sáně, klasické beranice atd. Přinést je můžete na faru nebo na orlovnu.
Potvrzení o daru církvi je připraveno v sakristii.
• V sakristii jsou pro účastníky letošní tříkrálové sbírky k vyzvednutí lístky do kina na 26. ledna.

 

Kategorie: Ohlášky