3. 11.    Ne     31. neděle v mezidobí
4. 11.     Po     Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
5. 11.     Út      VZPOMÍNKA NA VŠECHNY ZEMŘELÉ SERAFÍNSKÝCH ŘÁDŮ
8. 11.     Pá     Památka bl. Jana Dunse Scota, kněze
9. 11.     So     Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. 11.  Ne    32. neděle v mezidobí

  • Nedělní peněžní sbírka je na dluh farnosti.
  • Do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • Ve středu 6. listopadu jste zváni na svatomartinský lampiónový průvod. Akce začne v kostele v 17:00 dětskou mší. Po ní se sejdeme v 17:45 před kostelem. Po programu bude občerstvení na faře. Prosíme, kdo můžete, přineste něco na společný stůl. Děkujeme. Více na plakátku.
  • V neděli 17. listopadu se uskuteční tradiční akce „Dar lásky“, při níž bude možné si za dobrovolný příspěvek vybrat domácí produkty, a výtěžek bude věnován na potřeby farnosti. Jako v uplynulých letech můžete do akce přispět darováním vašich výrobků. Více je na plakátku.
  • Nabízíme vám nové farní kalendáře na rok 2020, v ceně 100,- Kč za kus.
Kategorie: Ohlášky