22. 9.     Ne   25. neděle v mezidobí
23. 9.      Po   Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
27. 9.      Pá   Památka sv. Vincence z Paula, kněze
28. 9.      So    Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hl. patrona českého národa
– doporučený svátek
29. 9.     Ne   26. neděle v mezidobí

• V pondělí 23. září v 19 hod. se uskuteční na faře setkání farní rady.
• V sobotu 28. října bude mše sv. v Soběšicích posunuta na 8:45.
Výuka náboženství na ZŠ Zemědělská:
Pondělí 14:00 – pro žáky 2. stupně – první hodina 30. září, sraz před školou
Úterý 13:30 – pro žáky 1. stupně – první hodina 1. října, sraz před školou, pro děti ve družině si přijde s. Lucie
Náboženství v Soběšicích:
čtvrtek 13:00 – 3. a 4. třída
čtvrtek 13:45 – 1. a 2. třída
Společenství Kvítka, Mimoni a Něcomezi v pondělí v 16:45 na faře, první setkání 7. října.
• Příprava na první sv. přijímánístředu 9. října v 16 hod. na faře, součástí je navazující dětská mše sv. v 17 hod. na faře.

Děti ve věku 10 – 14 let jsou srdečně zvány na víkendovku, která bude 18. – 20. října v Nových Hradech u Skutče. Více informací na plakátku.
• Autobus na jáhenské svěcení bratří Šimona a Kapistrána, které bude 5. října v Praze, bude odjíždět v 6:30 ze Soběšic od kláštera Klarisek a v 7:00 od fary v Husovicích.
• V rámci beatifikačního procesu S.M. Elišky Pretschnerové – školské františkánky se v našem kostele v pátek 11. října v 18 hod. uskuteční benefiční koncert „Pro Elišku“. Mše sv. bude ten den již v 17 hod. Více informací na plakátku.

Kategorie: Ohlášky