15. 9.   Ne     24. neděle v mezidobí
16. 9.    Po     Památka sv. Ludmily, mučednice
17. 9.    Út      Svátek Vtisknutí ran sv. Otci Františkovi
18. 9.    St      Památka sv. Josefa z Kupertina, kněze
20. 9.    Pá     Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
21. 9.    So     Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
22. 9.   Ne     25. neděle v mezidobí

  • V úterý 17. září v 17 hod. bude v kostele smírná pobožnost růžencového společenství.
  • Příští neděli 22. září budou sbírky při mších sv. určeny na diecézní fond Puls na podporu kněží a pastorace.
  • V pondělí 23. září v 19 hod. se na faře sejde farní rada.
  • Je objednaný autobus na jáhenské svěcení bratří Šimona a Kapistrána, které bude 5. října v Praze. Stále je možné se přihlásit zapsáním se do formuláře. Autobus bude zdarma, jelikož jsme dostali dar na jeho zaplacení.
  • Nabídka výuky náboženství a společenství pro děti a mládež zde.
Kategorie: Ohlášky