11. 8.   Ne   19. neděle v mezidobí
14. 8.    St    Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
15. 8.    Čt    Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek
17. 8.    So   Památka sv. Beatrice de Silva, panny
18. 8.   Ne   20. neděle v mezidobí

  • Ve čtvrtek 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie je mše v Soběšicích v 18 hod. Nebude ranní mše svatá.
  • Ve dnech 15. – 17. srpna proběhnou oslavy Dne Brna. Program oslav je na plakátku na nástěnce. V letošním roce budou v duchovní rovině reflektovat 370. výročí úmrtí P. Martina Středy, který je významně spjat s událostmi ubránění Brna v roce 1645.
  • V sobotu 24. srpna uzavřou v kapli v Soběšicích sňatek Pavla Hlavatá ze Soběšic a Martin Šabacký z Brna – Lesné.
  • V sobotu 14. září se uskuteční tradiční pouť růžencového společenství do Vídně. Po příjezdu k Vídni vyjedeme na horu Kahlenberg, kde navštívíme kostel sv. Josefa a připomeneme si historické události osvobození Vídně od Turků v r. 1683 a s tím související vznik svátku Jména Panny Marie. Poté odjedeme do františkánského kostela, kde je pochovaný P. Pavlíček. V 15:00 hodin se zúčastníme v katedrále sv. Štěpána mezinárodního setkání s modlitbou růžence a slavnostní mší svatou. Program v katedrále je v německém jazyce. Cena za autobus je 350,- Kč. Plakátek s dalšími informacemi si můžete vzít u tiskovin. Tuto neděli po „desáté“ bude pan Ing. Jiří Lupínek v zádveří kostela podávat bližší informace o P. Petru Pavlíčkovi a vzhledem k pouti do Vídně.
Kategorie: Ohlášky