28. 7.     Ne    17. neděle v mezidobí
29. 7.      Po     Památka sv. Marty
31. 7.      St     Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
1. 8.        Čt     Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
2. 8.       Pá    Svátek Panny Marie, Královny andělů (Porciukule)
4. 8.       Ne    17. neděle v mezidobí

  • Je objednaný autobus na jáhenské svěcení bratří Šimona a Kapistrána, které bude 5. října v Praze. Je možné se už také přihlásit zapsáním se do formuláře a zaplacením částky 400 Kč.
Kategorie: Ohlášky