16. 6.   Ne    Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
19. 6.    St     Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
21. 6.    Pá    Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
23. 6.   Ne    Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

  • V úterý 18. června v 17 hod. bude v kostele smírná pobožnost růžencového společenství.
  • Husovická krojovaná pouť se uskuteční v sobotu 22. června. Poutní mše sv. bude v 10 hod., po ní bude následovat krojovaný průvod Husovicemi s dechovou hudbou. Odpolední program začne ve 14 hod., všichni jste srdečně zváni!
  • Klarisky – Těla a Krve Páně. Mše 20. 6. v 18:00. Není ranní mše.
  • V neděli 23. června bude po mši sv. průvod Božího Těla. A při všech mších sv. proběhne sbírka na bohoslovce.
  • V pondělí 24. června jste srdečně zváni na benefiční koncert „Nelča míří do Keni“, který proběhne 19:30 v kostele v podání husovické scholy Husband. Vybrané peníze budou použity na náklady spojené s cestou naší farnice Nelči na misie do Keni.
  • V sobotu 7. září se uskuteční farní pouť do Hájku u Prahy. Již nyní je objednaný autobus. Prosíme zájemce, aby se během června zapsali do formuláře připraveného v sakristii a zároveň zaplatili příspěvek 400 Kč.
  • Taktéž je objednaný autobus na jáhenské svěcení bratří Šimona a Kapistrána, které bude 5. října v Praze. Je možné se už též přihlásit v sákristii zapsáním se do formuláře a zaplacením částky 400 Kč.
Kategorie: Ohlášky